Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt aangegeven hoe Pristine Pilates omgaat met het verzamelen van persoonsgegevens en hoe die informatie wordt gebruikt. Deze informatie kan mondeling, schriftelijk of online worden ontvangen.

Je hebt een aantal rechten wanneer wij persoonsgegevens van jou vastleggen. Deze zijn vastgelegd in de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). Je kunt op elk gewenst moment jouw persoonlijke gegevens inzien, laten corrigeren, blokkeren of laten verwijderen. Wil je gebruik maken van jouw rechten neem dan contact op met Pristine Pilates.

Door deel te nemen aan de lessen bij Pristine Pilates, stem je ermee in dat er persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt:

  1. Pristine Pilates verwerkt alleen persoonsgegevens van jouw die echt noodzakelijk zijn voor het deelnemen aan de lessen en daaraan verbonden activiteiten.
  2. Wij leggen een aantal basisgegevens van jouw vast zoals: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd.
  3. Overige informatie die je zelf verstrekt tijdens de  lessen of intake.
  4. Wij kunnen persoonsgegevens ook ontvangen van andere bronnen, namelijk Momoyoga.
  5. Jouw gegevens worden niet gebruikt voor reclame of promoties online.
  6. Persoonsgegevens die worden ingevuld op een contact- of aanmeldformulier worden niet langer dan noodzakelijk is bewaard.

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt of gewijzigd op de website. Het is raadzaam om deze verklaring regelmatig te bekijken om zo op de hoogte te blijven van de manieren waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan.