Algemene Voorwaarden

Aansprakelijkheid

Ik heb de algemene voorwaarden van Pristine Pilates gelezen en ga met het volgende akkoord:

 •  Ik neem vrijwillig deel aan de lessen en ben mij volledig bewust van de mogelijke kans op letsel. 
 • Deelnemen aan de lessen gebeurt op eigen risico. 
 • Als ik twijfel over mijn gezondheid, raadpleeg ik een dokter voordat ik aan een les of intake deelneem. 
 • Ik ga ermee akkoord dat noch ik, noch mijn erfgenamen of wettelijke vertegenwoordigers een aanklacht of enige andere claim van welke aard dan ook tegen Pristine Pilates of haar leden zal indienen voor persoonlijk letsel of diefstal dan wel beschadiging van goederen.

Verwachtingen

 • Volg de aanwijzingen van de instructeur tijdens de les.
 • De lessen duren 60 minuten.
 • De gekochte lessen zijn persoonsgebonden en lespakketten hebben een bepaalde geldigheidsduur.
 •  De betalingen zijn voorafgaand aan de les en gaan via de Pristine Pilates website met Momoyoga.
 • Pristine Pilates is een eenmanszaak. Bij ziekte is er op dit moment geen vervanging en wordt de les afgezegd. Hierover krijg je bericht via Momoyoga. 
 • Mochten er blessures, zwangerschap, recente operaties of andere zaken zijn die van invloed kunnen zijn op de les laat het de instructeur dan weten zodat hier rekening mee gehouden kan worden.

Afmelden

 • Afmelden kan tot 12 uren voorafgaand aan de les. Dit moet de klant zelf doen via de Pristine Pilates website met Momoyoga.
 • Ben je te laat met afmelden, minder dan 12 uren voor de les, dan moet ik helaas de les in rekening brengen.

Hygiëne 

 • Elke deelnemer neemt zijn of haar eigen mat mee
 • Attributen die tijdens de les worden gebruikt worden nadien schoon gemaakt
 • Pristine Pilates behoudt altijd het recht om lestijden, tarieven of de indeling van groepen te wijzigen mocht dit nodig zijn
 • COVID-19 maatregelen: kom niet als je corona gerelateerde klachten hebt zoals hoesten, niezen, keelpijn of onverklaarbare reuk- en of smaakverlies. Tijdens de les wordt er geventileerd in de studio. We proberen iedereen genoeg ruimte te geven waar mogelijk 1,5 meter.